Het Project

VOC-schip Amsterdam

De Amsterdam is een schip van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) dat in 1748 in Amsterdam is gebouwd. Op zijn eerste reis naar Batavia verging het schip, volgeladen met goederen en voorzieningen voor een negen maanden lange reis naar Azië. In januari 1749 liep het schip in een vliegende storm aan de grond bij Hastings in Zuid-Engeland en is het gezonken.

Afspiegeling van de bedrijvigheid en handelsbetrekkingen Amsterdam

Een verkennend onderzoek door onderwaterarcheologen in 1984-1986 wees uit dat de Amsterdam nog tienduizenden voorwerpen bevat. Ze behoren tot de handelswaar, uitrusting en persoonlijke bezittingen van de bemanning en zijn afkomstig uit vrijwel ieder land in Europa. Al deze overblijfselen zijn een afspiegeling van de bedrijvigheid en handelsbetrekkingen van de stad Amsterdam.

Niet alleen de goederen, maar ook de bemanning van het schip was Europees. De kapitein was een Let en naast Nederlanders voeren ook Duitsers, Denen, Zweden, Polen, inwoners van de Baltische staten en een enkele Italiaan en Fransman naar Azië.

Initiatief Stichting VOC-schip Amsterdam

De Stichting VOC-schip Amsterdam heeft met Nederlandse en Engelse partners het initiatief genomen voor de ontwikkeling van een plan om het wrak compleet gevuld te presenteren in een aquarium, het grootste ter wereld met het historische schip erin. Hier zullen duikers onder de ogen van bezoekers de archeologische vondsten gaan ontdekken die in de Amsterdam verborgen liggen, toegankelijk voor iedereen.

Met het onderzoek naar dit 18e-eeuwse schip komen verhalen tot leven over reizen en ontdekken, ontmoetingen en diplomatie, uitwisseling en beïnvloeding, slavernij en uitbuiting, gemengde huwelijken en immigratie en de raison d’être van de VOC: handel en winst. Zo wordt met de Amsterdam de geschiedenis van de globalisering en internationale samenleving van het huidige Nederland blootgelegd.