De stichting

Stichting VOC Schip Amsterdam
De Stichting beschikt over de ANBI-status RSIN nummer: 0067 27 220
Statutaire zetel: Amsterdam
Postadres: Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA Amsterdam tav mevrouw C.A.M. Samson (Christel), projectlead Deloitte
Contact: info@amsterdamdok.nl
Rekeningnummer: NL 96 TRIO 0254815855 t.n.v. Stichting V.O.C. Schip Amsterdam

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden. Het is wel mogelijk om een vergoeding te ontvangen voor de door het bestuur van de Stichting gemaakte kosten.

Bestuursleden:

  • De heer N.R. van der Vloed (Klaas)- voorzitter
  • Mevrouw H.A. Zur Lage-Simons (secretaris)
  • De heer C. Dekker (Kees)- penningmeester
  • Mevrouw D.A. van Ravenswaaij Claassen-Wisselink (Dagmar)
  • Mevrouw M. Gosselink (Martine)
  • De heer L. Balai (Leo)

Prof dr Jerzy Gawronski, hoogleraar maritieme archeologie aan de Universiteit van Amsterdam en stadsarcheoloog van de gemeente Amsterdam, is als inspirator en grondlegger aan het project verbonden als projectdirecteur.

Baten en Lasten 2016