Visie, Missie, Ambitie

Visie

Stel je voor: het wrak van het VOC-schip Amsterdam uit 1749 in een reusachtig aquarium middenin de stad. Duikers die doorlopend op onderzoek zijn. Bezoekers die real life en virtueel de geschiedenis beleven. Dat is het Docking the Amsterdam. Nu nog als wrak met lading, verborgen op de bodem voor de Engelse kust. Straks toegankelijk voor onderzoekers en bezoekers.

Missie

Het project is opgedeeld in drie zelfstandig functionerende deelprojecten: Docking the Amsterdam virtueel, Docking the Amsterdam innovatie en ten slotte het Docking the Amsterdam project met het daadwerkelijke wrak. In alle fases is innovatie een belangrijk thema en spelen virtuele aspecten een grote rol. Vanuit Docking the Amsterdam virtueel wordt een bijdrage ontwikkeld aan het communicatieprogramma van het Europese voorzitterschap 2016 in Amsterdam. De nadruk zal liggen op de verbanden tussen het VOC-schip de Amsterdam en Europa en tussen het schip en de stad Amsterdam.
Docking the Amsterdam innovatie steekt sterk in op de innovatie-invulling. Met maximale innovatieve middelen wordt de expositie geopend, maar nog zonder het daadwerkelijke wrak. Net als ruim tweeënhalve eeuw geleden jaar geleden is de Amsterdam een uithangbord voor innovatieve bedrijven.

Docking the Amsterdam is uiteindelijk als overdonderend scheepswrak een hoogtepunt voor bezoekers aan Amsterdam.

Ambitie

Het Docking the Amsterdam, met als centrale element het schip de Amsterdam, kan met tastbare overblijfselen en verhalen uit het verleden bijdragen aan een betere wisselwerking tussen heden en toekomst. De archeologische vondsten leveren bijvoorbeeld real life data op, verbonden met de dagelijkse praktijk en werkelijkheid. Het schip was in de 18e eeuw een middel om verschillende werelden met elkaar te verenigen en dat kan dat nu, bijna drie eeuwen later, ook weer zo zijn. Schepen uit die tijd, en zo ook de Amsterdam, waren de meest moderne transportmiddelen voor de lange afstand. Deze aspecten bieden parallellen met het digitale heden en met innovatie in het algemeen. De nieuwste technologieën zullen worden toegepast om het schip tentoon te stellen, maar belangrijker nog, te beleven: om van het schip te kunnen leren, er door geïnspireerd te raken en op basis daarvan nieuwe ideeën te kunnen realiseren.

Leren wordt beleven en het platform dat daarvoor benodigd is, is precies wat Docking the Amsterdam nastreeft om te faciliteren: een museale setting die een nieuwe invulling geeft aan de beleving van kennis. De basis hiervoor is het ontdekken van de tienduizenden voorwerpen uit de gehele Europese regio die het schip de Amsterdam bevat, waarbij het Dok met aquarium als werkplaats dient. Deze tastbare voorwerpen bieden verhalen uit het verleden die zullen gaan spreken met nieuwe technologieën als augmented reality. Vanuit de archeologie en geschiedenis kan zoveel geleerd worden over vandaag. Waarom werkt iets zoals het werkt (bestuurlijk, juridisch, cultureel)? Waar komen alle zaken in Amsterdam en Nederland vandaan? Wat motiveerde mensen uit heel Europa om naar Amsterdam toe te komen en zich aan te melden voor de Indië-vaart? Maar ook praktische vragen als, hoe is de berging van de Amsterdam technisch in zijn werk gegaan? Hoe wordt een scheepswrak met inhoud geconserveerd?